Sidste nyt

Hvis du ønsker at være medlem af foreningen, beder vi dig om at indbetale kontingent for 2023 enten ved bankoverførsel eller på Mobile Pay.

Enkeltperson: 100,- kr

Husstand: 200,- kr

Bankoverførsel: reg. nr. 0847 kontonr. 0000544523

Mobile Pay: 35165

Husk tydelig angivelse af navn og email-adresse.

Som medlem er man med til at bevare Andelen som biograf, et væsentligt aktiv for Ærø.
Medlemskabet giver ret til to årlige gratis biografforestillinger, den ene i forbindelse med generalforsamlingen.


Opera, ballet og koncert
Program 2023/24


I år har vi valgt rigtig at brede os for at ramme
noget for enhver smag.


Opera: Hamlet 28/10/2023
Opera/ballet: Nøddeknækkeren 9/12/2023
Opera: Le Comte Ory 20/1/2024
Ballet: Snedronningen 17/2/2024
Koncert: Jonas Kaufmann 16/3/2024
Opera: Lakme 4/5/2024
Opera: Elektra 25/5/2024


Alle forestillinger starter kl 15


NYHEDSBREV 2022

Ærø, august 2022
Til Foreningen Andelens medlemmer

Generalforsamlingen i år afholdes onsdag den 17. august kl. 19.00 i biografen. Der er indkaldt i Ugeavisen. Vi viser efterfølgende ugens film, som er den norske film ”Verdens værste menneske”.

Også dette år (siden sidste nyhedsbrev i september 2021) blev ramt af Corona-restriktioner. Biografen måtte lukke lige før jul og kunne åbne igen sidst i januar. Det var ærgerligt, ikke mindst fordi der normalt er stor søgning til vores børneforestillinger i juleferien. Vi mangler selvfølgelig nogle indtægter fra de knap 6 uger, men da der samtidig er færre udgifter, rammer det os ikke så hårdt.
Regnskabet for 2021 viser for en gangs skyld et mindre underskud, hvilket bl.a. skyldes udgifter til renovering af flygelet. Det vil blive forklaret nærmere på generalforsamlingen.

I januar havde vi en arbejdsdag i biografen, hvor vi fik ordnet forskellige småreparationer/forbedringer og pletmalet lidt. Det kommende år har vi planer om at få renoveret toiletterne, således at der fortsat er to toiletter men med hver sin indgang fra foyeren, og hvoraf det ene toilet bliver større, end det er nu, og med gode adgangsforhold. Arbejdet vil sandsynligvis blive sat i gang sidst i september, og vil medføre nogle dages lukning.

De frivillige operatører i biografen er Maria Nørhart, Marianne Tasca, Sten Lauritsen, Vivi Andersen, Peter Clausen, Kim Kølleskov, Frank Thorsted, Betina Hindborg og Morten Aunsborg.
Webmaster på vores hjemmeside er Ib Brisson, Claus Ogstrup redigerer Facebooksiden, Charlotte Illum Larsen klarer bogholderiet, og Pia Hansen står for rengøringen.
Bestyrelsen består af: Sten Lauritsen – formand, Claus Ogstrup – næstformand, Jes Plesner – kasserer, Anita Sofia Jensen – sekretær, Vivi Andersen, Thomas Danielsson, Peter Clausen.

Kontingent for 2022, som er 100 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for husstande, bedes indbetalt på reg. nr. 0847 konto nr. 0000544523 med tydelig angivelse af navn og email-adresse.

Med venlig hilsen
Andelens bestyrelse

Nyhedsbrev
Vi vil gerne spare portoen til nyhedsbrevet, så hvis du har modtaget dette nyhedsbrev med posten så send evt. mail-adresse til bioandelen@gmail.com


Seneste nyt:

Et gavekort koster kr 85,-

I året 2020 er det 25 år siden at Sten Lauritsen blev valgt til formand i Andelen. Her er et festligt billede af “Formanden” under højtideligholdelsen af 25 års jubilæet! (foto Jes Plesner)