Foreningen Andelen


Andelen er en forening.
Foreningen Andelen ejer og driver Ærøs biograf, Andelen, som ligger i Ærøskøbing. Andelen arrangerer udover visning af aktuelle biograffilm, også skolebio, koncerter, foredrag samt andre kulturelle aktiviteter.

Bestyrelsen:

Sten Lauritsen, Claus Ogstrup, Jes Plesner, Anita Jensen, Peter Clausen, Thomas Danielsson, Vivi Andersen,

Operatører:

Sten Lauritsen, Claus Ogstrup, Vivi Andersen,Maria Nørhart, Marianne Tasca, Mona Valentin Iskau, Peter Clausen, Kim Nymark Kølleskov, Morten Aunsborg, Frank Thorsted og Betina Hindborg.

Andre:

Ib Brisson (hjemmesiden), Adam, Pia Hansen (rengøring),

Persondatapolitik for Foreningen Andelen

Foreningen Andelen er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Foreningen Andelen, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Foreningen Andelens behandling af dine personoplysninger. Foreningen Andelen behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Foreningen Andelen dine personoplysninger

Foreningen Andelen indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du indmelder dig som medlem af Foreningen Andelen, eller udøver medlemsaktiviteter.

2. Når du tilmelder dig som medlem af Foreningen Andelen eller ønsker at gøre brug af Foreningen Andelen indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Foreningen Andelen, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer. I denne forbindelse indsamler Foreningen Andelen alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Foreningen Andelen.

2. Hvornår videregiver Foreningen Andelen dine personoplysninger

Foreningen Andelen kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

a. leverandører Foreningen Andelen samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Foreningen Andelen for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Foreningen Andelen;

b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Foreningen Andelen; eller

c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Foreningen Andelen.

3. Hvordan beskytter Foreningen Andelen dine personoplysninger

Foreningen Andelen har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Foreningen Andelens sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Foreningen Andelen kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Foreningen Andelens sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Foreningen Andelen behandler om dig, kan du rette henvendelse til bioandelen@gmail.com eller telefonnummer 62521711.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Foreningen Andelen behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Foreningen Andelen om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Foreningen Andelen er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Foreningen Andelens indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Foreningen Andelen ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5. Hvor længe opbevarer Foreningen Andelen dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Foreningen Andelen gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Foreningen Andelen), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Foreningen Andelen ændre denne persondatapolitik

Foreningen Andelen opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at Foreningen Andelen præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at Foreningen Andelen overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Foreningen Andelen løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Foreningen Andelen dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Foreningen Andelen på bioandelen@gmail.com

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig: Foreningen Andelen, Søndergade 28A, 5970 Ærøskøbing, bioandelen@gmail.com , 62521711.